Test Kİtlerİnİn farklı cihazlarda kullanımı

Test kitlerimiz her marka cihazda üç farklı şekilde kullanılabilmektedir.1) Doğrudan Absorbans Okuyarak

2) Program uyumlu cihazlarla

3) Laboratuvar şartlarında Metot validasyonu ile


Seçeneklere ait açıklamalar


1) Doğrudan Abs okuyarak kullanım

Numunenizin mg/L konsantrasyon değerini, cihazınızın ilgili test kitinin uygulandığı dalga boyunda Absorbans değerini okuyarak C = k x Abs. Formülü ile bulabilirsiniz.

Formül terimleri: C: mg/L k: Kalibrasyon faktörü Abs: İlgili dalga boyunda şahite karşı sıfırlandığında cihazınızdan okunan Absorbans değeridir. Örneğin: Amonyum test kiti için test kitinin uygulandığı 690 nm dalga boyunda şahide karşı absorbansı 0,525 kitk değeri 0,876 olsun (Tüm kitler lot spesifik k değeri kutu üzerinden bulunur).Bu durumda, numuneye ait mg/L değeriniz C = 0,876 x 0,525 = 0,46 mg/L NH4 olur.


2) Program Uyumlu Cihazlarla kullanım


Merck, WTW, Hach gibi üreticilerin programlı cihazlarında kitin eşdeğer olduğu program numarası seçilerek kit kullanıldığında, mg/L NH4-N değeri doğrudan cihazdan okunur. Test kiti lotları ile program uyumu arasındaki fark % 3 toleransa sahip olduğundan, en doğru değerler için, üreticilerin Lot sertifika değerlerini dikkate almanız ve cihazınızdan elde ettiğiniz sonuçları lot spesifik düzeltme faktörü ile çarpmanız önerilir. Örnek Matriks Kit kutusu üzerinde verilen, Lot spesifik kalibrasyon faktörü CF:1,01 cihazdan elde edilen sonuç 1,00 mg/L NH4 ise gerçek sonucumuz 1,01 mg/L NH4 olur.


3) Metot Validasyonu ile

Matriks kitlerini kendi laboratuvar şartlarınıza özel kalibrasyonu ve ISO 8466-1 e göre hesaplayacağınız metot performans verileriyle kullanabilirsiniz.


Bir Türkak akreditasyon kapsam örneğinden görüldüğü üzere Test kitlerimizi kullanarak yapacağınız inhouse metod validasyonu (işletme içi metod ) ile Türkak tarafından akredite olabilirsiniz.[3]


Notlar:

[1] Tüp test formundaki test kitlerinin uygulandığı cihazlar ise 16 mm test tüpleriyle çalışmaya uygun olmalıdır. [2] Belirli bir test kiti için ayrıntılı bilgiler, test kiti ile birlikte verilen ve web sitemizden de erişilebilen uygulama talimatlarında verilmektedir

[3] Türkak akreditasyon kapsamı.(Akreditasyon No. AB-0569-T).

Ayrıntılı bilgi için uygulama dokümanı talep edebilirsiniz